March 28, 2014

Le Creuset開倉2014

一年一度的Le Creuset開倉又來了。


今年限時限貨,每人只可shopping 1小時15分鐘。

同一個款亦最多只可買3個(雖然我覺得這個沒什麼特別效用~),希望各位可以買到心頭好。

好多人話要早去先有筍貨,不排除,但我只想說即使media可以第一批入內,亦不代表一定買到好貨色,因為其實品牌會不斷補貨,個個時段都有好o野,所以各位別心多,就隨心去買~

今次我想要一個20-22cm的煲,因為家中一個太大一個太小,for一人分量的煲湯、煮粥都不太合用,所以多選一個中型就好。

顏色都係紅或米白,其他都不會考慮~(我家中亦只有這2個色)

希望買到好煲,亦預祝各位shopping快樂~


題外話:

有位友人不知什麼原因將我facebook delete了~ well,就當我開罪了她,或我樣衰,令她討厭。

但為了LC開倉,她竟然著另一位友人問我開倉的事(叫那位友人扮到自己想買,但明明其實對方不常做飯,亦未聽過喜歡LC),這位友人暗示想我帶其同行。

坦白,唔好玩啦~ 我係有位都唔會帶這位友人的友人去。(何況我真的無多餘位)


朋友,你知道不少行內人已經跟同事打聽你?打小報告?

你知道自己已經在行內臭名遠播嗎?

你執意去做自己喜歡做的事,把跟你意見不合的人統統unfriend,於chat group離群,有面做得,就應有承擔後果的能力。

你還年輕,別後悔當初。 

4 comments:

Translate