July 18, 2014

明星是,你急佢唔急。

明星是,你等好過佢等。

明星是,回一個電郵要一個月。

明星是,懶心急想知道你的問題,似是想要答前先準備好,但收到後一個月,會話問題不見了,叫你再send過。

明星是,遲遲唔肯覆你是否願意接受訪問。

明星是,自我催眠+嚴重自戀狂。

明星是,以為自己名氣大到上宇宙,什麼品牌都排住隊想sponsor佢。

明星是,好多時唔知自己想要D乜,助手代答好過佢自己答。

明星是,大家都以為佢真係天上的星星,就連他們自己都忘了其實是打份工而已。

……

無o野,呻完。

1 comment:

Translate