January 23, 2015

今晚又在「法國」醫院度過。

眼前陪著我的,是傳說中「難飲到一世都會記得」的瀉水。

Ok,我已經好努力由8點開始飲,到現在.......

仲係有1.5L!

但已經略有成果,而且係大象奔騰個種 =_=

難怪朋友問我:點解會有啲勇氣做啲咁嘅嘢?

為了知道肚子何解老是在痛,我仲有得揀咩!

3 comments:

Translate