August 17, 2011

減肥都飲得:低糖益力多

一直唔係好信低糖/ 無糖的產品,因為唔識睇營養標籤,而那些食品吃起來又很甜,感覺好像沒少下糖似的,有被呃之嫌。

不過自從早前跟營養師減肥後,便慢慢學會(逼自己)睇營養標籤。

所以今次見到低糖益力多面世真係超開心!以流質飲品而言,每100ml含少於5克糖就稱為低糖,而這款益力多則只含4.2克糖,即約一粒糖的分量,很讚!(低糖維他奶都含5克糖,都係剛剛"鯭"車邊~)

不單止,低糖益力多還加有5克水溶性纖維,更健康了。

不過始終含有糖份,建議每日只飲一支,否則多喝只會攝取過量糖份,愈喝愈肥!(和喝zero的道理一樣,一天只可喝一罐啊~~)

那味道究竟有無分別呢?

有的,有用開代糖及對代糖的aftertaste敏感如我的人,喝罷低糖益力多同樣會嚐到那種微怪的aftertaste(所以我估它是用代糖製作),不過只要雪凍來喝而你不刻意去感受那陣味道,應該沒有問題。

我估亦因為用代糖製作的關係(強調:純粹估~),價錢略貴,印象中3支大概售$10(確實要再confirm,因為這排是益力多送我的,所以不sure價錢,只在七仔瞄過~~)。

1 comment:

Translate